اگر برای مدتی به غرفه‌ام سر نزنم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر غرفه‌داری برای یک ماه، چه از طریق سایت یا اپلیکیشن غرفه من، هیچ ورودی به کاربری یا غرفه خود نداشته باشند، «باسلام» می‌تواند غرفه کاربر را غیرفعال کند.