کارمزد و روش کاهش آن

کارمزد باسلام در حالت عادی 9% از هر محصول می باشد. درصورتی که گزینه ارسال رایگان رو در تنظیمات غرفه، سربرگ ارسال فعال کرده باشید و طبق آن در سفارشی هزینه ارسال از مشتری دریافت نشده باشد کارمزد این سفارشات برای ارسال داخل شهری 4% و خارج از شهر به 3% کاهش پیدا خواهد کرد.درصورتی […]