پیگیری سفارش

پس از ثبت سفارش لینک پیگیری سفارش برای شما پیامک می شود. وقتی روی لینک کلیک کنید، می توانید لیست سفارش خود را به همراه وضعیت هر محصول مشاهده کنیدهمچنین دسترسی به این قسمت از طریق اپلیکیشن و یا سایت، قسمت پیگیری سفارش نیز امکان پذیر استپس از پایان مهلت آماده سازی و ارسال محصول […]