راهنمای نصب برنامه غرفه من

نصب اپلیکیشن غرفه من برای نصب اپلیکشن غرفه من طبق تصاویر زیر وارد برنامه کافه باز شوید و طبق تصویر نصب برنامه غرفه من ویژه غرفه دار ها را انجام دهید