ممنوعات پست

برای کاهش هزینه ارسال، محصولات سوغات شهرتان را  از سرویس استراتژیک و بومی ارسال کنید محصولات مایعات و شکستنی جز ممنوعات پستی هستند و 25% نرخ پایه به هزینه اضافه می شود. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید : http://www.ebazaar-post.ir/strategics