مزایای یکاسه برای غرفه دارها

1) سفارش‌های غرفه شما اتوماتیک به صورت سیستمی ارسال می‌شوند و لازم نیست برای هر سفارش به دفتر پست بروید.2) نیاز به ثبت کد رهگیری در اپلیکیشن ندارید.3) نیاز به پاسخگویی به مشتری ندارید.4) هزینه ارسال برای مشتری شما کاهش می‌یابد و انگیزه بیشتری برای خرید از شما پیدا می‌کند.5) مشتری شما از چندین غرفه […]