توی چشم باش باسلام

طرح توی چشم باش  برای اینکه به پنل توی چشم غرفه خودتون وارد بشید ابتدا باید در حساب کاربری باسالم و غرفه من خود وارد شوید. سپس از مرورگراینترنت گوشی یا لب تاب خود وارد پنل توی چشم باسالم میشوید . پنل توی چشم به این صورت است : که در پایین صحفه وجود داره […]