ثبت تجربه خرید

امکان ثبت نظر و دادن امتیاز (از ۱ تا ۵ ستاره) تنها برای محصولاتی که خرید آن را انجام داده باشید، وجود دارد.ثبت نظر به منزله‌ی ثبت رضایت محصول و انجام تسویه‌ی مبلغ با غرفه‌دار نیست.در صورتی‌ که پس از ۷ روز اقدام به ثبت رضایت نکنید، این کار بصورت خودکار انجام خواهد شد .لازم […]