الگوریتم موتور های جستجو چگونه کار می‌کند؟

رمزگشایی از کلمه‌های اینترنتی موتور جستجو: کلمه موتور همیشه یادآور جایی که پر از چرخ دنده است و اگر همزمان کار نکنند موتور هم از کار خواهد افتاد، حالا چطور موضوع جستجو به موتور مربوط می‌شود؟ موتور جستجو حکم بازار را در اینترنت دارد در واقع یک موتور پر از چرخ دنده‌هایی به اسم ربات […]