چطور در چندشنبه بازار شرکت کنم؟

از طریق لینک زیر می توانید در این طرح ثبت نام کنید:
http://basalam.ir/new/page/chandshanbebazar-regist