آیا اطلاعات و خاصیت هایی که برای محصول نوشته اید، واقعا همین طور است؟

صرف نظر از عدم مسئولیت «باسلام» نسبت به کیفیت و سلامت قطعی محصولات عرضه شده در غرفه، راه ­اندازی و مدیریت غرفه پس از فعال­سازی آن توسط «باسلام»، به طور کامل به عهده غرفه ­دار خواهد بود.

لذا کلیه مسائل مربوط به آن از قبیل تولید و بارگذاری محتوی، اطلاعات محصولات، قیمت­ گذاری و ارسال محصولات برای مشتریان به عهده غرفه‌دار خواهد بود. «باسلام» صرفاً گرداننده این بازار و ناظر بر آن خواهد بود.