Search

گروه محصولات ورزشی و رزمی

محصولات ممنوعه

گروه محصولات ورزشی و رزمی

  1. عینک دید در شب حرارتی
  2. انواع سلاح سرد مانند: شمشیر، قمه، قداره، باتوم، انواع پنجه بوکس، چاقوهای دارای پنجه بوکس، چاقوی کمری، چاقوهای بامبوزن یا نیمچه، انواع چاقوهای شکاری ، تبر و مواردی از این قبیل که به منظور دعوای فیزیکی و قدرت نمایی استفاده می­شود.

توجه: فقط کاردهای آشپزخانه ،ساطورهای مخصوص قصابی و چاقوهای سفری مجاز هستند.

  1. کلت و تفنگ های ساچمه‌ای و بادی با فنر تقویت‌شده یا با کالیبر بیشتر از ۴.۵
  2. انواع سلاح گرم و فشنگ آنها
  3. انواع جنگ‌افزار، مهمات جنگی، اسپری فلفل، شوک‌دهنده‌های الکتریکی و سرنیزه