چرا در بخش «توی چشم» کلیدواژه‌ای برای محصولم پیدا نمی‌شه؟

برای بعضی از محصولات کلیدواژه‌ای در نظر گرفته نشده است. سعی کنید از واژه‌های کلی‌تر برای محصولتان استفاده کنید.
جلسه ی آنلاین پرسش و پاسخ کارشناس بخش توی چشم با غرفه داران باسلامی در این لینک قابل مشاهده است.

به بالای صفحه بردن