Search

سوالات پرتکرار

هزینه ارسال با کیه؟

هزینه ارسال را مشتری پرداخت می‌کند اما مشخص کردن آن با غرفه‌دار است که می‌تواند آن را برای هر محصول و بر پایه وزن آن و تعرفه‌های پستی منطقه خود، از مسیر «تنطیمات غرفه> سربرگ ارسال» ثبت کند.