نکات طلایی انتخاب دسته بندی مناسب محصول شما

نکات طلایی انتخاب دسته بندی مناسب محصول شما

دسته بندی محصولات باسلام و مستطیل جستجو (سرچ)، دو ابزار مهم و اصلی مشتریان برای یافتن و خریدن کالاست. همچنین نتایج جستجو و سرچ نیز به نوعی با دسته بندی محصولات بازار در ارتباط تنگاتنگ هستند.

بنابراین اگر شما غرفه دار عزیز باسلامی برای محصولات غرفه مناسب ترین دسته بندی را انتخاب نکنید یعنی احتمال مشاهده و فروش محصولات خودتان را و در واقع سود و درآمدتان از دست دادید!

در این یادداشت، از راه های ساده اما مهم برای پیدا کردن دسته بندی درست محصولات صحبت می کنم؛ پس عجله نکنید و تا آخرش را بخوانید.

1- تسلط بر سطح یک تا سه دسته بندی

اولین نکته این است که شما به سطح اول تا سوم دسته بندی های بازار آشنا و مسلط باشید. تعداد سطح یک زیاد نیستند و از تعداد سطوح دو و سه هم نترسید؛ چون قرار نیست همه آنها را حفظ کنید بلکه اول همان سطح یک هایی را که با نوع محصولات غرفه خودتان مرتبط است انتخاب کنید و بعد سطوح دو و سه را ببینید.

برای مثال اگر شما فقط در زمینه مواد غذایی فعالیت می کنید لازم نیست به دیگر همه سطوح دسته بندی مسلط باشید. یا اگر علاوه بر مواد غذایی در حوزه مد و پوشاک فعال هستید کافی است به دسته بندی این دو سطح آشنا باشید.

پیشنهاد می کنم دسته بندی انتخابی و مرتبط به غرفه خودتان یک بار در فایل یا کاغذ ثبت کنید تا به مراجعه به سایت یا اپ بی نیاز باشید. خاصیت دیگر این کار را در بند بعدی می فهمید.

2- پیشنهاد خودکار دسته بندی

هنگام افزودن محصول، برنامه باسلام به طور خودکار چند دسته بندی مرتبط با کلمه ای که نوشتید پیشنهاد می دهد. اگر شما از قبل به دسته بندی مناسب محصولات خودتان مسلط باشید بهترین پیشنهاد ماشینی را انتخاب می کنید.

توجه کنید که این پیشنهادات خودکار گاهی مناسب محصول شما نیست و ممکن است با انتخاب عجله ای و بدون دقت، نگذارید محصول خوب شما دیده و خریده شود. مثلاً اگر محصولتان کتابی باشد که در عنوان آن کلمه «خاک» باشد، یکی از پیشنهادت خودکار، دسته گل و گیاه / خاک و کود باشد که معلوم است با دسته کتاب هیچ نسبتی ندارد!

3- انتخاب دستی خودتان

اگر پیشنهادات ماشینی به کارتان نیامد و خواستید خودتان سطح تا سه دسته بندی محصول را انتخاب کنید باز هم آشنایی و تسلط قبلی شما به دسته بندی ها خیلی مهم و مفید است؛ چون همان ها را می بیند و با سرعت و دقت انتخاب درستی خواهید داشت.

4- دسته بندی های مشابه

در برخی موارد ممکن است نام یا ماهیت شما با دو یا چند سطح دو یا سه دسته بندی ها مرتبط باشد. در این موارد باید نزدیک ترین و مناسب ترین دسته را انتخاب کنید.

در این جا هم اگر از همان فایل یا یادداشت کاغذی خودتان کمک بگیرید و از قبل بدانید محصول را در کدام دسته بندی و سطح خواهید گذاشت خیلی عالی خواهد شد. 

دو نکته مهم:

یک. به کلماتی که در نام محصول و عنوان دسته بندی وجود دارند و مشترک اند توجه کنید؛ چون موتورهای جستجو و منطق سرچ، نسبت به اشتراک کلمات در اسم محصول و عنوان دسته بندی و نیز کلمات جستجو شده مشتری حساس است.

دو. اشتراک کلمات نام محصول و عنوان سطح دو دسته بندی، مهم تر از اشتراک با عنوان سطح سه آن هستند.

خوب است چند تا مثال بزنم:

الف. تابلو معرق صلوات

اگر محصول شما یکی از انواع تابلو معرق (مثل تابلو معرق صلوات) باشد، به چند دسته بندی مرتبط است و ممکن است به دلیل کلمات استفاده شده در نام محصول، همه آنها جزو پیشنهاد ماشینی باشد:

خانه و آشپزخانه / دکوری و تزئینی / آینه و تابلو / تابلو

صنایع دستی / چوبی و حصیری / معرق کاری

صنایع دستی / هنرهای تجسمی / نقاشی و تابلو

در این مثال، چون دسته خاص و ویژه معرق کاری داریم و کلمه معرق در محصول و دسته بندی مشترک است، بهتر است این محصول در دسته بندی معرق کاری و با نام تابلو معرق صلوات قرار گیرد.

ب. تابلو فرش 1000 شانه

اگر محصول شما یکی از انواع تابلو فرش (مثل تابلو فرش 1000 شانه) باشد، به چند دسته بندی مرتبط است و ممکن است به دلیل کلمات استفاده شده در نام محصول، همه آنها جزو پیشنهاد ماشینی باشد:

خانه و آشپزخانه / فرش و تابلو فرش / فرش و تابلو فرش

خانه و آشپزخانه / دکوری و تزئینی / آینه و تابلو / تابلو

صنایع دستی / هنرهای تجسمی / نقاشی و تابلو

در این مثال، چون دسته خاص و ویژه «فرش و تابلو فرش» داریم و ترکیب «تابلو فرش» در محصول و دسته بندی مشترک است، بهتر است این محصول در دسته بندی فرش و تابلو فرش قرار گیرد نه دسته بندی هایی که عنوان تابلوی خالی را دارند.

ج. عروسک بافتنی

اگر محصول شما یکی از انواع عروسک (مثل انواع عروسک بافتنی) باشد، به چند دسته بندی مرتبط است و ممکن است به دلیل کلمات استفاده شده در نام محصول، همه آنها جزو پیشنهاد ماشینی باشد:

صنایع دستی / صنایع دستی پارچه ای / محصولات بافتنی

فرهنگی، آموزشی و سرگرمی / اسباب بازی / عروسک و فیگور

در اینجا دو کلمه «بافتنی» و «عروسک» با همین کلمات در دو دسته بندی جدا مشترک است: کلمه بافتنی با دسته محصولات بافتنی، کلمه عروسک با دسته عروسک و فیگور.

در این مثال، پیشنهاد می کنم بیشتر به ماهیت محصول نه نام آن توجه کنید و برای محصولاتی که ماهیت عروسک دارند، در نام محصول از کلمه عروسک استفاده کنید و آن را در سطح سه «عروسک و فیگور» بگذارید که هم از نظر کلمه و هم از نظر ماهیت با هم اشتراک دارند.

5- دسته بندی های ناموجود

اگر برای محصولتان دسته بندی مناسب و مشابه را پیدا نکردید و حس کردید

در برخی موارد ممکن است ندانید نام یا ماهیت محصول شما دقیقاً به کدام دسته و سطح مربوط است. در این موارد بهترین کار این است که چند محصول مشابه از نظر نام یا ماهیت را انتخاب کنید و ببینید آنها در کدام دسته قرار دارند و بر اساس آنها مناسب ترین دسته برای محصول خودتان را انتخاب کنید.

بنابراین هیچ گاه از دسته بندی «سایر» استفاده نکنید که مانند این می ماند که محصول را از جلوی چشم مشتری برداشته و قایم کرده اید!