Search

نمونه های عکس و ویدئو خوب از محصولات مد و پوشاک

نمونه های عکس و ویدئو خوب از محصولات مد و پوشاک

نمونه های عکس و ویدئو خوب از محصولات مد و پوشاک

تصویر خوب کیف

تصویر نامناسب کیف

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

تصویر خوب کفش

تصویر نامناسب کفش

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

تصویر خوب جوراب زنانه

تصویر نامناسب جوراب زنانه

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

تصویر خوب جوراب مردانه

تصویر نامناسب جوراب مردانه

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

تصویر خوب لباس زنانه

در مورد این زیر مجموعه از مد و پوشاک لازم هست که بخش قوانین فیلترینگ در تصویر محصول را با دقت مشاهده کنید .

تصویر نامناسب لباس زنانه

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

تصویر خوب گوشواره

تصویر نامناسب گوشواره

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

تصویر خوب دستبند

تصویر نامناسب دستبند

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

تصویر خوب انگشتر

تصویر نامناسب انگشتر

    ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    تصویر خوب شال و روسری

    تصویر نامناسب شال و روسری

    نمونه ویدئوهای خوب را باهم ببینیم :