Search

سوالات پرتکرار

زمان آماده‌سازی، مدت رسیدن محصول به دست مشتریه یا تحویل محصول به اداره پست؟

زمان آماده سازی، مدت زمانی است که شما نیاز دارید تا محصول را برای مشتری ارسال کنید. این زمان جدا از زمان ارسال توسط اداره پست می‌باشد و زمانی که طول می‌کشد تا بسته از طریق پستچی به دست مشتری برسد، در این زمان محاسبه نمی‌شود.