ببین هم‌صنف‌های خودت چی کار کردند!

بعضی از غرفه‌دارهای موفق در وبینارهای آموزشی از تجربه‌ها و تکنیک‌های فروش‌شون در باسلام صحبت کردند.

شما می‌تونید ضبط‌شده‌ی این وبینارها رو از این‌جا ببینید.