Search

سوالات پرتکرار

اگر مشتری ثبت رضایت نکنه، وضعیت پول ما چی می‌شه؟

هفت روز بعد از زمان تحویل کالا، ثبت رضایت بصورت سیستمی زده می‌شود و شما می توانید درخواست تسویه دهید.