Search

آیین‌نامه‌ی کالای سفارشی در باسلام

پردازش سفارشات

آیین‌نامه‌ی کالای سفارشی در باسلام

تعریف کالای سفارشی:

کالایی سفارشی محسوب می‌شود که طبق‌درخواست، سلیقه و مشخصات‌فردی ساخته شده و به طور واضح جنبه‌ی شخصی دارند، به‌طوری‌که غرفه‌دار پس از آن قادر به فروش آن به دیگری نباشد.

حق انصراف در کالای سفارشی:

طبق ماده اول ‌آیین نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، ماده (۳۸) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود:

_ کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند بازپس داده شوند،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند؛ یعنی غرفه‌دار و خریدار درباره هزینه‌ها به توافق برسند.

عیب و ایراد در کالای سفارشی:

درصورتی که‌کالای سفارشی مطابق خصوصیات درخواستی از قبیل سایز، ابعاد، رنگ و جنس، وزن نباشد، با تشخیص باسلام، غرفه‌دار موظف به تعمیر، اصلاح و ارسال کالای سفارش داده شده می‌باشد. هزینه‌ی تعمیر یا اصلاح و هزینه‌ی ارسال مجدد کالا با غرفه‌دار است.

مصادیق کالایی که مشمول کالای سفارشی نیست:

1. محصول غرفه‌داری که موجود شدن محصول خود را مشروط به ثبت سفارش می‎‌داند.

2. غرفه‌داری که برای محصول خود بازه سنی، سایز و رنگ و مواردی از این قبیل مشخص کرده باشد.

تبصره: درصورتی‌که غرفه‌داری برای محصول خود چند ویژگی محدود ( 10 رنگ یا 10 سایز) مشخص کرده باشد، ولی خریدار کالایی خارج از این محدوده را سفارش ‌دهد ،کالا، سفارشی محسوب می‌شود.  

مرجع تشخیص:

در صورت اختلاف در تشخیص سفارشی بودن یا نبودن کالا، باسلام مرجع تشخیص می‌باشد.